Pensioen voor ondernemers

ZZP Pensioen = Zonder Zorgen Pensioen

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Dagelijks pensioen opbouwen zonder dagelijkse zorg

Perlas biedt de mogelijkheid om je eigen ZZP pensioen op te bouwen. Als je nu pensioen opbouwt, ontvang je straks extra inkomen naast je AOW. Zelfstandig ondernemen betekent zelf al je beslissingen nemen. Die vrijheid is vaak de reden om ondernemer te worden. Als zelfstandige ben je zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van je pensioen. Naast de AOW bouw je niets op. Wil je later ook leuke dingen blijven doen, onderneem dan tijdig actie. Hoe eerder je start, hoe langer je de tijd hebt om pensioen op te bouwen. Dit geldt ook voor de looptijd. Hoe eerder je begint, hoe meer vermogen je kunt opbouwen. Dankzij het rente-op-rente effect groeit je vermogen sneller. De fiscus biedt jou als ondernemer de mogelijkheid om pensioen op te bouwen met belastingvoordeel.

Bereken hoeveel vermogen je kunt opbouwen:

Bereken hoeveel vermogen je kunt opbouwen voor later

0

€ 0

3

defensief gemiddeld offensief

Kernplan

Totale inleg

€ 0


Eindbedrag na aftrek van kosten

€ 0


Rekenrendement

4,31%


Wil je vrijblijvend een offerte aanvragen en de uitkomsten per mail ontvangen?

Vraag offerte aan

Ontvang de online brochure over ZZP Pensioen

Bereken je jaarruimte voor ZZP Pensioen

Bereken zelf je jaarruimte en eventuele pensioentekort met de rekenhulp van de Belastingdienst. Wanneer je verder gaat kom je op de website van de Belastingdienst en kun je zelf je jaarruimte berekenen. Het berekenen duurt slechts een paar minuten. Houd de jaarrekening van je onderneming bij de hand. Deze heb je nodig om de vragen over de winst uit onderneming en de oudedagsreserve in te vullen. Op www.belastingdienst.nl kun je je jaarruimte berekenen.

Heb je hulp nodig bij het berekenen van je jaarruimte? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

De eigenlijke ingang van de Wet toekomst pensioenen die gepland stond voor 1 januari 2023 is uitgesteld tot 1 juli 2023. Deze wet had een aantal grote veranderingen met zich meegebracht voor de fiscale jaarruimte en de berekening daarvan.

Om exact te zijn, betekent de nieuwe wet dat het geldend opbouwpercentage omhoog gaat van de nu geldende 13,30% tot 30,00%. Daarnaast mag er voor de reserveringsruimte nu tot 10 jaar worden teruggerekend, een toename ten opzichte van het nu geldende 7 jaar. Ook is er besloten dat je tot 5 jaar na AOW mag blijven inleggen, dit was voorheen onmogelijk. Ten slotte gaan zowel de maximale jaarruimte als de reserveringsruimte omhoog, naar €33.746 en €38.000 respectievelijk. Het is bepaald dat deze wet bij de waarschijnlijke startdatum op 1 juli 2023 met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2023, te benutten zal zijn.

Aanvullend pensioen voor werknemers

Fiscaalvriendelijk je pensioen aanvullen

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Heb je een pensioentekort? Kies dan voor aanvullend pensioen

Perlas biedt de mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen voor werknemers. Als je nu aanvullend pensioen opbouwt, ontvang je straks extra inkomen naast je pensioen. Als je in Perlas belegt hoef je zelf geen verstand te hebben van beleggen. Je kiest voor een Perlasfonds dat bij jou past. De professionele beleggers doen de rest. Aanvullend pensioen opbouwen bij Perlas betekent:

Actief beheer door experts

Verminderd risico door beschermingsstrategie

Goede rendementen en lage kosten

Mogelijkheid tot een lifecycle optie

Voor inkomens van boven de € 128.810 per jaar (in 2023)

Ontvang de online brochure over Aanvullend Pensioen

Hoe werkt pensioen opbouwen?

Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft vanaf de AOW gerechtigde leeftijd tot overlijden recht op een AOW uitkering. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Ben je in loondienst dan bouw je via je werkgever, meestal in een collectieve regeling, een aanvullend pensioen op. Het pensioen dat je later krijgt, is een stuk lager dan veel mensen denken. Wil je later ook leuke dingen blijven doen? Dan zul je zelf actie moeten ondernemen voor een fatsoenlijke pensioenopbouw. Je kunt het beste zo snel mogelijk beginnen met het opbouwen van extra vermogen. Al met een bescheiden bedrag per maand kun je met Perlas een mooi bedrag opbouwen voor later. Deze fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Stap 1:

Bekijk hoeveel pensioen je hebt opgebouwd

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je met je DigiD code precies zien hoeveel pensioen je naast je AOW hebt opgebouwd en bij welk pensioenfonds of -verzekeraar. Ook zie je wat je nabestaanden krijgen als jijzelf overlijdt. Wat je op deze website niet vindt, is wat je zelf hebt geregeld.

 

Stap 2:

Bereken je jaarruimte

Bij pensioenopbouw geniet je fiscale voordelen, waarbij je maximale inleg beperkt is. Je mag per jaar niet meer op je bankspaarrekening inleggen van de fiscus dan je jaarruimte toelaat. Je inleg is dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om de jaarruimte over een belastingjaar te berekenen, gebruik je de gegevens van het voorgaande belastingjaar. Dus de jaarruimte over 2023 wordt berekend met de gegevens van 2022. Als je in de voorgaande jaren geen gebruik hebt gemaakt van je jaarruimte mag je deze tot zeven jaar terug rekenen.

Stap 3:

Open een rekening en bouw pensioen op

Als je weet wat je maximaal fiscaal mag inleggen kun je een rekening openen. Het bedrag van je jaarruimte is het maximale bedrag dat je mag inleggen. De jaarruimte wordt jaarlijks aangepast. Je zult dus elk jaar moeten (laten) narekenen hoeveel je mag storten. Je bent overigens niet verplicht je maximale jaarruimte te storten. Minder mag ook. Meer niet. Wil jij meer geld opzij zetten dan is toegestaan? Kies dan voor een vrij vermogen rekening. De inleg is dan niet aftrekbaar maar je hebt ook geen beperkingen.

Stap 4:

Je pensioen wordt uitgekeerd

 

Vanaf je AOW leeftijd kun je je opgebouwde pensioenkapitaal laten uitkeren. Omdat je bij het opbouwen belastingvoordelen hebt gehad zijn de pensioenuitkeringen belast. Perlas verzorgt de uitkeringsfase in samenwerking met het Noord Nederlands Effecten Kantoor (NNEK) waarbij Ostrica vermogensbeheer het opgebouwde pensioenbedrag verder belegt. Perlas is een label van Ostrica. Het alternatief is om je pensioenvermogen over te maken naar een bank of verzekeraar die, onder inhouding van belasting, je pensioenuitkeringen verzorgt. Perlas kan jou hierin faciliteren.

Pensioen in 1 minuut uitgelegd

Aanvullend pensioen opbouwen: een extra potje voor later

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

AOW-Pensioen 2023

De AOW is een basispensioen van de overheid voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het AOW-pensioen uit. Als je in Nederland hebt gewoond of gewerkt ben je automatisch verzekerd en heb je recht op een AOW-uitkering. Heb je niet de volledige 50 jaar voor je pensioendatum in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan het zijn dat er een korting op de uitkering wordt toegepast. Naast je AOW heb je als werknemer via de werkgever vaak een pensioen. ZZP’ers hebben deze mogelijkheid meestal niet. Als ZZP’er, maar ook als werknemer kun je zelf aanvullend pensioen opbouwen met fiscale voordelen. Deze fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Je pensioen bestaat dus uit een optelsom van AOW, collectief pensioen en (op eigen initiatief) aanvullend pensioen. Hieronder zie je verschillende vormen van pensioen:

AOW, een basispensioen van de overheid voor iedereen

Collectief pensioen, uit loondienst via de werkgever

Aanvullend pensioen voor werknemers, om het persioentekort aan te vullen

ZZP Pensioen, pensioen om het tekort aan te vullen voor ZZP’ers

Nettolijfrente, pensioen voor inkomens boven de € 128.810 per jaar (in 2023)

 

Op welke leeftijd gaat de AOW-uitkering in?

De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Op de site van de SVB kan je je geschatte pensioenleeftijd berekenen. Ben je geboren op of na 30 september 1956? Dan is je AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. Hieronder een overzicht.

Uw geboortedatum Jaar waarin u AOW krijgt Leeftijd waarop uw AOW-uitkering ingaat
Na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden
Na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden
Na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66
Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden
Na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 2020 66 + 4 maanden
Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 2021 66 + 4 maanden
Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 2022 66 + 7 maanden
Na 31 mei 1956 en voor 1 juni 1957 2023 66 + 10 maanden

ZZP pensioen en aanvullend pensioen

Als zelfstandig ondernemer ontvang je wel AOW, maar bouw je geen collectief pensioen op. Omdat AOW slechts een basis pensioen is, is alleen de AOW uitkering niet genoeg. Als zelfstandig ondernemer kan je fiscaalvriendelijk pensioen opbouwen via banksparen. Dat betekent dat je pensioenrekening geblokkeerd wordt tot de datum van uitkering, met als bijkomend voordeel dat je geen vermogensbelasting betaalt. Dit kan afhangen van individuele omstandigheden en aan wijzigingen in de toekomst onderhevig zijn. Ook als werknemer kan je via banksparen naast collectief pensioen, aanvullend pensioen opbouwen. Wil je hier meer informatie over? Kijk dan op onze pagina’s ZZP Pensioen of aanvullend pensioen of neem contact met ons op.

Collectief pensioen voor werknemers

Naast de AOW uitkering is er vaak een collectief pensioen voor werknemers. Als je in loondienst bent, belegt je werkgever via een pensioenfonds of verzekeraar voor je pensioen. De werkgever en de fiscus betalen mee aan je collectieve pensioenopbouw. Hoeveel de werkgever bijdraagt en hoeveel je zelf, middels inhouding op je salaris betaalt, verschilt per werkgever. Als collectief pensioen wordt aangeboden is deelname verplicht. Wil je weten hoeveel pensioen jij hebt opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl en log in met je persoonlijke DigiD.

Pensioen uitkeren

Ooit wordt je pensioen je inkomen

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Uitkeren pensioen

Als je gaat banksparen voor je pensioen bij Perlas dan is dit voor de fiscus een bancaire lijfrente. Voor deze bancaire lijfrentevorm gelden dezelfde regels als voor de traditionele lijfrenteverzekeringen voor wat betreft:

De lijfrentedefinitie

Het niet kunnen afkopen, vervreemden of prijsgegeven van de aanspraak

Inleg plus rente of rendement, mag niet ineens worden uitgekeerd maar uitsluitend in termijnen

De maximaal aftrekbare bedragen

De sanctiebepalingen

 

De pensioenuitkering is aan strenge eisen onderhevig

Dit komt omdat je bij het opbouwen van je pensioen belastingvoordelen geniet, zoals het onder voorwaarden kunnen aftrekken van je inleg in Box 1 en de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in Box 3. Deze fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

De pensioenuitkeringen dienen uiterlijk maximaal 5 jaar nadat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt in te gaan

Je kunt kiezen voor een levenslange uitkering bij een verzekeraar of voor een bancaire tijdelijke oudedagslijfrente

Voor de tijdelijke uitkering geldt een minimale duur van vijf jaar en de uitkering mag niet hoger zijn dan € 24.168 per jaar (2023)

Wil je dat de lijfrente eerder dan de AOW gerechtigde leeftijd ingaat? Dat kan maar dan dient de uitkeringsduur ten minste twintig jaar te zijn vermeerderd met het aantal jaren dat je jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd op het moment van de eerste uitkering

Wil je voortijdig over je opgebouwde kapitaal kunnen beschikken? Dan moet je direct afrekenen met de fiscus. De belasting die je dan betaalt kan inclusief een boeterente van 20% oplopen tot maar liefst 69,50% van je opgebouwde kapitaal. Wil je hier meer over weten? Kijk dan bij documenten.

 

Pensioen uitkeren

U vraagt zich waarschijnlijk af of het met deze lage rente wel nuttig is tot uitkering over te gaan en u heeft gelijk. De huidige rentevergoedingen zijn bij een variabele rente 0,70% oplopend tot 30 jaar rentevast 2,15% (bron banksparen.com). Daarnaast heeft een lijfrente uitkering via een verzekeraar nog een belangrijk nadeel, komt u tijdens de uitkeringsperiode te overlijden valt het restant van de opgebouwde waarde aan de verzekeraar.

Als alternatief introduceren wij de ‘variabele beleggingslijfrente uitkering’. De opgebouwde waarde blijft tijdens de uitkeringsperiode belegt. Met de kans op een hoger rendement dan de huidige rentevergoedingen, dus een hogere uitkering over de gehele looptijd. Perlas faciliteert de opbouw van pensioenvermogen en Ostrica vermogensbeheer de uitkeringsfase. Voor uitkeringen vanaf 25.000 euro biedt Ostrica de mogelijkheid om tijdens de uitkeringsfase door te beleggen.

Ieder jaar wordt opnieuw de hoogte van de uitkering bepaald aan de hand van het behaalde rendement, is het rendement positief dan is de uitkering het jaar daaropvolgend hoger en andersom.

Translate »

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten