Pensioen in 1 minuut uitgelegd

Aanvullend pensioen opbouwen: een extra potje voor later

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Overzicht van de veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Je kunt bij Perlas beleggen vanaf € 50 per maand. Als je eenmalig een bedrag wilt inleggen is het minimum € 1.000
Het geld dat jij in Perlas belegt is volledig afgescheiden van het vermogen van de beheerder van het fonds. Als de beheerder onverhoopt failliet gaat kan er nooit aanspraak worden gemaakt op het vermogen dat in Perlas zit. Dit valt buiten de boedel.
De kans dat het fonds failliet gaat is heel erg klein. Er wordt uitsluitend belegd in verhandelbare instrumenten. Een groot voordeel van beleggen in Perlas is dat je beleggingen wereldwijd gespreid worden over bedrijven, landen en een dertigtal sectoren. Daardoor neemt het risico sterk af.
Als je rekening Vrije Vermogensopbouw als doel heeft, kun je geld van de rekening opnemen wanneer jij dat wenst. Je kunt in voorkomend geval een verzoek per e-mail sturen naar info@perlasplan.nl . Na toetsing van jouw verzoek zenden wij jou dan een opnameformulier. Heeft je rekening als doel Beleggingsrecht Oude Dag of Beleggingsrecht Gouden Handdruk? Dan is de rekening fiscaal beklemd, waardoor een reguliere geldopname niet mogelijk is. Neem in voorkomend geval contact op met info@perlasplan.nl.
Wil je extra geld bijstorten op je Perlasrekening dan is dat op elk gewenst moment mogelijk. Je kunt je geld overmaken naar rekeningnummer: IBAN: NL 16 ABNA 0 400513757 ten name van Stichting juridisch eigenaar Perlas, onder vermelding van je relatienummer en je naam. De vermelding van je relatienummer en naam is noodzakelijk om je storting op de juiste wijze te kunnen verwerken. Let op dat er aan het overboeken van geld naar een bankspaarrekening voorwaarden zijn verbonden. Je kunt bij banksparen niet onbeperkt inleggen. Let er op dat je voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt. Voor onze vrij vermogenrekening gelden deze beperkingen niet.
Wij zijn conform de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht om je te identificeren. Om je Perlas rekening online te kunnen activeren vragen wij je om een identificatiestorting te doen van minimaal € 0,01. Door geld over te maken van je bestaande bankrekening (met dezelfde tenaamstelling als je nieuwe Perlas rekening) kunnen wij de gegevens van je aanvraag controleren met de gegevens van je bank.
Bij het invullen van de aanvraag vragen wij om je volledige IBAN bankrekeningnummer (International Bank Account Number). Vanaf dit nummer maak je de eerste storting aan ons over. Als je geld wilt opnemen is dit tevens het rekeningnummer waar Perlas je geld op stort. Je kunt je IBAN vinden op je rekeningafschriften, op je internet bankomgeving, op je overschrijvingsformulieren en meestal ook op je bankpas.
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Perlas verleent haar diensten geheel via internet en klanten kunnen ook vrijwel uitsluitend via internet gebruik maken van de diensten van Perlas. Door ondertekening ga je ermee akkoord dat Perlas alle informatie met betrekking tot haar diensten per e-mail toestuurt of toegankelijk maakt op de website.
In juli 2016 is Perlas overgestapt naar een nieuwe administrateur. Naast deze wijziging is er een aantal aanpassingen op het gebied van nieuwe regelgeving. Perlas is een UCITS V fonds (voorheen UCITS IV) en voldoet daarmee aan de zwaarste, Europese regelgeving. UCITS V is een wereldwijd erkend keurmerk en biedt bescherming aan beleggers. Zij bewaakt onder andere de liquiditeit van de beleggingen in fondsen om te voorkomen dat een fonds rechtstreeks in risicovolle, niet liquide, instrumenten zoals bijvoorbeeld grondstoffen belegt. Nieuw in UCITS V is de verplichting een Juridisch Eigenaar aan te wijzen buiten de onderneming, waardoor uw beleggingen nog veiliger worden bewaard. De Juridisch Eigenaar Perlas zorgt ervoor dat het geld dat u in Perlas belegt volledig is afgescheiden van het vermogen van de Beheerder.
Een automatische inning van de inleg geschiedt elke maand rond de 10e van de maand. Het is niet mogelijk om dit te wijzigen. Wil je zelf de datum van het incasso bepalen, dan is het ook mogelijk om in plaats van automatische incasso door ons, je eigen bank instructies te geven om op een vaste dag (periodiek) geld over te maken.
Veelgestelde vragen over diensten
De dienstverlening van Perlas is op basis van Execution only. Dat betekent dat wij uitsluitend het product aanbieden zonder advies over je financiële situatie. De keuze om te gaan beleggen in Perlas is op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico. Voor hulp en advies bij het aanvragen kun je je het beste wenden tot een onafhankelijke financieel adviseur. Als je wilt kunnen wij je in contact brengen met een adviseur bij jou in de buurt.
Je krijgt je eigen inlogcode waarmee je op elk gewenst moment kunt zien wat de waarde van je beleggingen is.
Als je gaat Banksparen kun je gebruik maken van bepaalde belastingvrijstellingen. Daar staat tegenover dat je rekening is geblokkeerd. Dat betekent dat je het opgebouwde vermogen niet op elk moment kunt opnemen. Om gebruik te kunnen maken van de belastingvoordelen moet je je aan de spelregels van de Belastingdienst houden. Deze spelregels gelden voor iedere aanbieder van Banksparen, dus niet alleen voor Perlas. Wie zich niet aan de spelregels houdt riskeert een fiscale boete.
Op basis van nieuwe regelgeving is het vanaf 1 januari 2019 daarbij ook verplicht om het Eid te verstrekken bij de Perlas bankspaarproducten, omdat deze kwalificeren als “verpakte beleggingsproducten die worden aangeboden of verkocht aan retailbeleggers”. De risicoindicator is voor deze producten echter opgesteld volgens een andere verplichte rekenmethodiek (value at risk), wat tot andere uitkomsten kan leiden. Vanaf 1 januari 2020 zal het Eid de huidige EBI’s vervangen.
Wil je extra geld bijstorten op je Perlasrekening dan is dat op elk gewenst moment mogelijk. Je kunt je geld overmaken naar rekeningnummer: IBAN: NL 16 ABNA 0 400513757 ten name van Stichting juridisch eigenaar Perlas, onder vermelding van je relatienummer en je naam. De vermelding van je relatienummer en naam is noodzakelijk om je storting op de juiste wijze te kunnen verwerken. Let op dat er aan het overboeken van geld naar een bankspaarrekening voorwaarden zijn verbonden. Je kunt bij banksparen niet onbeperkt inleggen. Let er op dat je voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt. Voor vrij vermogen gelden deze beperkingen niet.
Perlas belegt maar adviseert niet zelf. Neem voor vragen over je persoonlijke financiële situatie contact op met een financieel adviseur. Aan een persoonlijk financieel advies over je pensioen zijn kosten verbonden. Deze staan vermeld in het dienstverleningsdocument dat de adviseur beschikbaar stelt. Heb je vragen over de Perlasfondsen of de aanvraagprocedure stel ze ons gerust. Wij helpen je graag verder. Ook kunnen we je desgewenst in contact brengen met een adviseur bij jou in de buurt.
Je kunt een nieuw wachtwoord opvragen via de button op het inlogscherm. Wij vragen om je relatienummer en e-mail adres in te vullen waarmee je bij ons geregistreerd staat. Je ontvangt per mail een nieuw wachtwoord. Dit wachtwoord kun je zelf aanpassen.
Je kunt je gebruikersnaam opvragen via de button op het inlogscherm. Wij vragen om je naam, adres en e-mailgegevens in te vullen. Je ontvangt per mail direct je gebruikersnaam.
Als ouder(s) of grootouder(s) kun je periodiek geld opzij zetten om je kind of kleinkind later een goede start te geven voor bijvoorbeeld studie, autorijles of eerste huis. Dit zijn grote uitgaven. Al met een bescheiden bedrag per maand kun je met Perlas een mooi vermogen opbouwen voor je kind of kleinkind. Er zijn 2 manieren om met een Perlasrekening vermogen op te bouwen voor je kind. Rekening op naam van het kind of Rekening op eigen naam ten behoeve van kind of kleinkind.
Een woekerpolis is een verzekering die je ooit afsloot om door beleggen je vermogen te vergroten. De kosten van deze verzekering blijken echter zó schrikbarend hoog, dat het einddoel – fatsoenlijk gegroeid vermogen – nooit gehaald kan worden. Heb jij een woekerpolis dan is het mogelijk om zonder fiscale gevolgen over te stappen naar Perlas.
Bij Perlas bouw je evenwichtig en gemakkelijk vermogen op voor later. Met onze unieke beleggingsaanpak zorgen we voor actieve bescherming in turbulente markten, terwijl je wel mee profiteert van de stijgende markten. En gemakkelijk, want op basis van je wensen kies je voor 1 van de 3 fondsen. De rest regelen wij. Je inleg bij wordt actief belegd door ervaren fondsmanagers van Ostrica. Ostrica is een gerenommeerde Nederlandse beleggingsinstelling en bestaat al ruim 20 jaar. Vanaf haar oprichting haalt Ostrica met haar gestructureerde beleggingsproces bovengemiddelde resultaten voor haar klanten.
De maandelijkse incasso vindt plaats rond de 10e van de maand. Wil je zelf de datum van je incasso bepalen, dan is het ook mogelijk om in plaats van automatische incasso door ons, je eigen bank instructies te geven om op een vaste dag geld (periodiek) over te maken.
Veelgestelde vragen over pensioen voor ZZP’er
De fiscus biedt ondernemers verschillende fiscale mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen. Je kunt gebruik maken van de mogelijkheid om in privé je jaarruimte te benutten of je aansluiten bij een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Waar voorheen de oudedagsreserve een optie was, is met ingang van 2023 niet langer mogelijk geld in deze reserve te stoppen. Reeds opgebouwde oudedagsreserves mogen worden behouden onder dezelfde noemer, met de bedoeling dat je de fiscale oudedagsreserve op een bepaald moment afstort naar een lijfrenterekening.
Als je tijdelijk je inleg niet kan betalen is dat geen probleem. Bij Perlas kun je inleggen wanneer het jou uitkomt. Heb je de ene maand wat meer ruimte dan de andere dan stort je gewoon wat extra. Houd er wel rekening mee dat als je regelmatig een betaling overslaat je mogelijk minder pensioen opbouwt dan je wenst. Je kunt er ook voor kiezen om een minimaal bedrag via automatisch incasso in te leggen en zelf periodiek wat bij te storten als er ruimte voor is. Dan weet je in elk geval zeker dat je elke maand iets spaart.
Als zelfstandig ondernemer mag je pensioenopbouw in Perlas aanspreken bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De bedragen die je opneemt zijn fiscaal belast. Ook zal je pensioenuitkering lager worden omdat je minder vermogen opbouwt. Kom je door arbeidsongeschiktheid in betalingsproblemen dan kun je er altijd voor kiezen om je inleg op je Perlasrekening tijdelijk stop te zetten.
Ben je ondernemer en maak je gebruik van Perlas banksparen voor je pensioen dan telt het opgebouwde vermogen op je Pensioenrekening niet mee in de vermogenstoets voor de bijstand en is ook niet opeisbaar bij een faillissement. Dat betekent dat je pensioengeld veilig is en blijft ook al zou je in de bijstand terecht komen. Dit is sinds 2015 wettelijk geregeld. Maak je echter geen gebruik van banksparen maar beleg je op een vrij vermogen rekening dan wordt dit vermogen niet aangemerkt als pensioenvermogen en telt het dus wel mee voor de vermogenstoets.
Als je overlijdt voordat je je pensioendatum hebt bereikt, wordt je Perlas Pensioenrekening beëindigd. Het volledige opgebouwde kapitaal wat je op dat moment hebt gespaard komt dan ten goede aan je nabestaanden. Zij moeten zich in dat geval bij ons melden. Wij zullen je nabestaanden dan helpen om het pensioen fiscaal geruisloos over te dragen naar een uitkerende instantie. Er zijn wel enkele fiscale regels waar je op moet letten. Zo moeten de uitkeringen aan je echtgenoot of partner tenminste 5 jaar duren. Ook als de uitkering naar een ander familielid gaat worden eisen gesteld aan de uitkeringsduur. Willen je nabestaanden géén nabestaandenlijfrente van de uitkering kopen dan zal de fiscus direct 52 procent inkomstenbelasting over het gehele opgebouwde pensioenvermogen heffen. Bovendien moeten je nabestaanden nog een boete van 20 procent betalen (de zogenaamde revisierente). Bij afkoop blijft er in dat geval nog maar 28 procent van het pensioen over. Het is niet mogelijk om je uitkeringen aan een BV of stichting over te laten maken als je overlijdt. Het moet altijd gaan om een zogenaamde natuurlijke persoon.
Veelgestelde vragen over pensioen
Als je een pensioentekort hebt kun je banksparen voor je pensioen. De fiscus betaalt dan mee. Maar je bent aan strikte regels gebonden. Je mag niet onbeperkt inleggen. De jaarruimte is het bedrag dat je in een bepaald kalenderjaar mag aftrekken van de inkomstenbelasting als je in het jaar ervoor een tekort hebt in je pensioenopbouw. De overheid bepaalt elk jaar wat je maximaal fiscaal aan pensioenopbouw mag doen. Het bedrag van de jaarruimte mag je aftrekken voor de inkomstenbelasting. Je kunt zelf je jaarruimte berekenen met een tool van de Belastingdienst
Als je gaat banksparen voor je pensioen dan is de rekening geblokkeerd. Dat betekent dat je geen geld van de rekening kunt halen. Opzeggen van je rekening bij Perlas kan op elk moment. Wij mogen bij banksparen alleen het geld niet rechtstreeks naar je rekening overschrijven. Wij zijn verplicht je geld naar een andere bank of verzekeraar over te maken waar jij je rekening kunt voortzetten.
Als je belegt in een Perlasfonds kun je op elk moment zien hoeveel je hebt opgebouwd. Je krijgt bij het openen van de rekening een inlogcode waarmee je toegang hebt tot je persoonlijke informatie.
Wil je weten hoeveel pensioen je later krijgt als je verder niets doet? Je kunt dit zelf eenvoudig checken via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Nadat je bent ingelogd met je DigiD kun je precies zien hoeveel pensioen je naast je AOW hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder(s). Wat je daar niet vindt, is wat je zelf regelt.
Het geld dat jij in Perlas belegd is volledig afgescheiden van het vermogen van de beheerder van het fonds. Als de beheerder onverhoopt failliet gaat kan er nooit aanspraak worden gemaakt op het vermogen dat in Perlas zit. Dit valt buiten de boedel. De kans dat het fonds zelf failliet gaat is heel erg klein. Er wordt uitsluitend belegd in verhandelbare instrumenten. Een groot voordeel van beleggen in Perlas is dat je beleggingen wereldwijd gespreid worden over bedrijven, landen en een dertigtal sectoren. Daardoor neemt het risico sterk af.
Als je overlijdt voordat je je pensioendatum hebt bereikt, wordt je Perlas Pensioenrekening beëindigd. Het volledige opgebouwde kapitaal wat je op dat moment hebt gespaard komt dan ten goede aan je nabestaanden. Zij moeten zich in dat geval bij ons melden. Wij zullen je nabestaanden dan helpen om het pensioen fiscaal geruisloos over te dragen naar een uitkerende instantie. Er zijn wel enkele fiscale regels waar je op moet letten. Zo moeten de uitkeringen aan je echtgenoot of partner tenminste 5 jaar duren. Ook als de uitkering naar een ander familielid gaat worden eisen gesteld aan de uitkeringsduur. Willen je nabestaanden géén nabestaandenlijfrente van de uitkering kopen dan zal de fiscus direct 52 procent inkomstenbelasting over het gehele opgebouwde pensioenvermogen heffen. Bovendien moeten je nabestaanden nog een boete van 20 procent betalen (de zogenaamde revisierente). Bij afkoop blijft er in dat geval nog maar 28 procent van het pensioen over. Het is niet mogelijk om je uitkeringen aan een BV of stichting over te laten maken als je overlijdt. Het moet altijd gaan om een zogenaamde natuurlijke persoon.
Veelgestelde vragen over Protocol Stroomlijning kapitaaloverdrachten
Lijfrente (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten) Gouden handdruk (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten) Overig stamrechtkapitaal Individueel pensioenkapitaal dat niet onder de regels valt van wettelijke waardeoverdracht Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Kapitaalverzekering, inclusief Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
Bij waardeoverdracht zijn financiële instellingen gehouden aan juridische en fiscale spelregels. Anders kan het zijn dat de Belastingdienst belasting heft over het opgebouwde vermogen. De overdragende aanbieder heeft een ingevuld aanvraagformulier kapitaaloverdracht nodig. Je ontvangt dit formulier van ons als je een Perlasrekening wilt openen. Wij verzorgen vervolgens de overdracht. De betaling moet binnen 14 dagen plaatsvinden.
Ja, het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdachten is bindend voor alle aangesloten partijen. Heb je klachten met betrekking tot de overdracht dan kun je in eerste instantie terecht bij de klachtenafdeling van je huidige bank of verzekeraar en in tweede instantie bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Veelgestelde vragen over de beleggingsfondsen
De vermogensbeheerder van Perlas maakt gebruik van een externe partij voor bewaring van het vermogen in de Perlasfondsen. De Bewaarder van het vermogen in Perlas is CACEIS Bank Luxemburg, Amsterdam Branch. Daarnaast is de Stichting juridisch eigenaar Perlas de Juridisch Eigenaar van het vermogen in de Perlasfondsen. Het geld dat jij in Perlas belegt is zodoende volledig afgescheiden van het vermogen van de beheerder van het fonds. Als de beheerder onverhoopt failliet gaat dan valt je geld onder waarborg van deze Bewaarder en Juridisch Eigenaar, en daarmee buiten de faillissementsboedel. Stichting juridisch eigenaar Perlas heeft een rekeningnummer bij ABN AMRO. Met dit rekeningnummer worden de automatisch incasso’s uitgevoerd en op dit nummer doe je tevens je stortingen.
Het is mogelijk om in meerdere fondsen te beleggen. Voor het spreiden van het risico is dit niet nodig. Dat gebeurt namelijk al binnen elk fonds afzonderlijk. Er kunnen echter andere motieven zijn om in meer fondsen te beleggen. Bijvoorbeeld als je verschillende doelen hebt en in een veiliger fonds wilt beleggen voor je pensioen dan voor je vrije vermogen. In dat geval openen wij per fonds/doel een aparte rekening.
Het is mogelijk dat je tijdens de looptijd wilt switchen naar een ander fonds. Bijvoorbeeld omdat je in de laatste jaren van je belegging liever minder risico wilt lopen. Binnen Perlas mag je onbeperkt switchen. Veelvuldig switchen is alleen niet efficiënt in verband met de kosten en raden wij af.
EBI is de afkorting van Essentiële Beleggersinformatie. EBI’s bestaan al een tijd en moeten worden verstrekt als je gaat deelnemen in een beleggingsfonds. Perlas stelt voor elk fonds een EBI beschikbaar. De Essentiële Beleggersinformatie is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om je meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden je aan deze informatie te lezen, zodat je met kennis van zaken kunt beslissen of je al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Het cijfer in de risicoindicator is berekend volgens een voorgeschreven methode (volatiliteit).
Om te beleggen in een Perlasfonds hoef je geen verstand van beleggen te hebben. Je kiest niet in welke aandelen of obligaties je belegt. Of hoe je moet spreiden over landen of sectoren. Professionele beleggers beheren de fondsen en optimaliseren deze voor het risico en het rendement. Je kunt kiezen uit drie fondsen, elk met een eigen risico- en rendementsverwachting. Waar jij zelf goed over moet nadenken is je risicoprofiel. Welk risico kun en wil je lopen met je belegging, hoe lang ga je beleggen en welk rendement streef je na. Wij geven op de website zo veel mogelijk informatie, maar je beslist uiteindelijk zelf in welk fonds je belegt.
Als je bij Perlas belegt krijg je een inlogcode waarmee je zelf op elk gewenst moment de ontwikkeling van je vermogen kunt volgen. De koersen worden wekelijks op woensdagmiddag ververst.
Er bestaan actieve en passieve fondsen. Perlasfondsen worden actief beheerd door de gerenommeerde beheerder Ostrica. Passieve fondsen volgen een bepaalde index. Er zijn voor- en tegenstanders van actief beleggen. Tegenstanders zeggen dat het niet mogelijk is om de markt te verslaan en dat actief beleggen dus onnodig duur is. Wij zijn overtuigd van ons rationele beleggingsproces dat gebaseerd is op een diepgaande kennis en analyse van markten en een duidelijke strategie. Wij managen de fondsen op neerwaartse risico’s, iets wat in passieve fondsen nauwelijks gebeurt. Een verlies beperken in neergaande markten en een gelijkmatige groei van het vermogen op de langere termijn vinden wij belangrijker dan korte termijn gewin.
Het Perlas Borgplan, Kernplan en Dynamischplan maken alle drie deel uit van het Perlas Global Active Investment Fund. In dat fonds heb jij participaties als je bij Perlas belegt, waar het vervolgens wordt onderverdeeld per profiel. Het vermogen in Perlas wordt beheerd door gerenommeerde vermogensbeheerder Ostrica. Ostrica bepaalt hoe het vermogen in Perlas wordt belegd. Ostrica is een onafhankelijke beleggingsinstelling, opgericht in 1997 door de huidige partners. Ostrica biedt een breed scala aan vermogensoplossingen voor particulieren, ondernemers, stichtingen, en institutionele instellingen. Voor meer informatie over de beheerder kun je terecht op de website van Ostrica, www.ostrica.nl.
Veelgestelde vragen Kinderrekening
Een rekening op eigen naam inzake het kind kan zowel door de ouder(s) als door de grootouder(s) worden geopend. Het geld staat op je eigen naam op een Vrij Vermogen rekening inzake het kind. Je bepaalt zelf of en wanneer je het opgebouwde vermogen aan je kind of kleinkind schenkt. De stortingen die je tijdens de looptijd op deze rekening doet worden in principe niet als schenking aangemerkt. Een rekening openen op naam van het kind is uitsluitend mogelijk door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Als ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) ben je in dit geval verantwoordelijk voor de rekening van je kind tot het de leeftijd van 18 jaar bereikt. Het geld dat je overmaakt naar deze rekening wordt fiscaal gezien als een schenking. Grootouders kunnen ook geld overmaken naar deze rekening.
Ouders mogen jaarlijks maximaal 6.035 euro (tarief 2023) onbelast schenken aan hun kinderen. Dit bedrag geldt voor beide ouders samen, ook wanneer je gescheiden bent. Eenmalig mag je aan een kind in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar een groter bedrag onbelast schenken. . Voor 2023 is dat maximaal € 28.974,-. Het is ook mogelijk dat u gebruikt maakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van € 106.671 indien u de 1e schenking in 2022 al heeft gekregen. In 2023 hebt u naast het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling, ook nog recht op de jaarlijkse vrijstelling in 2023. Grootouders kunnen jaarlijks maximaal 2.418 euro (tarief 2023) onbelast schenken. Zij mogen eveneens eenmalig € 106.671 indien u de 1e schenking in 2022 al heeft gekregen en mits dit enkel wordt aangewend ten behoeve van de woning. Wil je meer schenken dan de toegestane vrijstelling, dan wordt het meerdere belast.
Minderjarigen kinderen hebben altijd toestemming van hun ouders nodig als zij een rekening willen openen. De wettelijke vertegenwoordigers zijn op grond van de regelgeving in beginsel verplicht om zorg te dragen voor een doelmatige belegging van het vermogen van de minderjarige. Dit houdt in dat het vermogen van de minderjarige niet speculatief mag worden belegd. De wettelijke vertegenwoordigers dienen zelf te bepalen wat zij verstaan onder doelmatig beleggen. Vanwege deze bepaling is het niet mogelijk te kiezen voor een belegging in Perlas Dynamischplan wanneer het gaat om een rekening op naam van het kind. Bij een rekening inzake het kind geldt deze restrictie niet.
Bij het bereiken van het 18e levensjaar wordt de minderjarige handelingsbekwaam. Als het om een rekening op naam van het kind gaat dan kan deze vanaf dat moment beschikken over zijn/haar rekening voor zover deze zich conform de acceptatieregels van Ostrica tijdig heeft geïdentificeerd. Dit betekent dat de basisovereenkomst door de meerderjarige moet worden ondertekend en dat de meerderjarige opnieuw moet worden geïdentificeerd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiëren van terrorisme (Wwft). Bij een inzake rekening gaat het vermogen niet automatisch over naar het kind. De eigenaar van de inzake rekening bepaalt op dat moment zelf of en hoeveel hij of zij wenst te schenken aan het kind. Voor dit doel kan het meerderjarig kind op dat moment zelf een rekening bij ons openen en zullen wij het aangegeven bedrag naar deze rekening overmaken.

Bekijk al onze belangrijke documenten in pdf

Heb je vragen, opmerkingen of ben je ergens ontevreden over? Laat het ons weten.

020 540 83 03

van ma t/m vr 8:30 tot 17:30

Of vul het contactformulier in

Translate »

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten