Privacy and Cookies

Juni, 2023

 

Perlas vindt de persoonlijke levenssfeer van haar relaties erg belangrijk. Onze dienstverlening draait om gegevens: uw persoonsgegevens. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons essentieel. Vragen over hoe wij uw gegevens verwerken beantwoorden wij graag.

In deze verklaring vindt u zulke antwoorden in het kort. Voor verdere vragen, klachten of opmerkingen, kunt u contact opnemen met onze Compliance Officer, contactgegevens hieronder opgenomen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening kan Perlas persoonsgegevens van u en over u verzamelen. De gegevens die wij gebruiken zijn voornamelijk van uzelf afkomstig. Wij gebruiken echter ook gegevens die afkomstig zijn van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Kamer van Koophandel. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de optimale uitvoering van de dienstverlening en niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is.

Grondslag van de gegevensverwerking

Persoonsgegeven mogen alleen verwerkt worden als daarvoor een rechtsgrond bestaat. Rechtsgronden waarop Perlas persoonsgegeven kan verwerken zijn:

Toestemming

Er is sprake van toestemming wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door Perlas, zoals wanneer u inschrijft voor de nieuwsbrief.

 

Noodzaak voor verwerking van een overeenkomst

Uw persoonsgegevens kunnen door Perlas worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Perlas heeft of aangaat.

Wettelijke verplichting

In sommige gevallen moet Perlas persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals bewaren van gegevens op grond van fiscale wetgeving.

Categorieën persoonsgegeven

Perlas verwerkt persoonsgegeven die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken, te weten de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Om dit doel te bereiken verwerkt Perlas onder andere, maar niet uitsluitend gegevens van klanten en zakelijke relaties. Daarbij kunnen onder meer de volgende gegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Gegevens over activiteiten op onze website
  • Gegevens over surfgedrag op onze website

Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt.

In bepaalde gevallen verwerken wij ook uw ‘bijzondere persoonsgegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat zij in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat klanten ons ook gegevens over hun gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen, omdat zij dat relevant vinden voor optimale bepaling van de geschiktheid van onze dienstverlening en producten.

Als u ons uw gegevens toevertrouwd, dan geeft u uw toestemming voor ons gebruik van uw (bijzondere) gegevens. Wij spreken in dat geval af, dat u ons schriftelijk informeert wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij in staat blijven om de geschiktheid voor de dienstverlening te bepalen, dan kunnen wij de dienstverlening gewijzigd voorzetten. Het geval kan ook zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening zullen moeten staken, omdat wij niet langer voldoen aan onze zorgplicht.

Beveiliging

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Perlas te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van techniek, passend is om ongeoorloofde toegang tot en aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. U kunt hierbij denken aan zowel technische- als organisatorische maatregelen, zoals encryptie van gegevens, een beperking van de groep medewerkers die toegang heeft tot uw gegevens, anonimisering en pseudonimisering van gegevens.

Nieuwsbrief

Perlas biedt een nieuwsbrief aan om geïnteresseerden te informeren over het laatste nieuws op het gebied van beleggingen, onze diensten en producten, en aanverwante zaken. 

Bij het tekenen van contract ten aanzien van onze dienstverlening geeft u toestemming dat uw mailadres wordt toegevoegd aan onze maillijst. U heeft in iedere mailing de mogelijkheid om zich af te melden. Tot die tijd worden uw persoonsgegevens bewaard. We delen onze cliëntenbestand niet met derden.

Verwerkersovereenkomst

Met alle partijen die persoonsgegevens voor Perlas verwerken hebben wij een verwerkingsovereenkomst getekend. Hierin is vastgelegd waarvoor gegevens verwerkt mogen worden, waar deze worden opgeslagen en welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om deze gegevens te beschermen. Perlas blijft ondanks de overeenkomst (eind)verantwoordelijk voor de verwerking.

Perlas deelt uw gegevens niet met derden, tenzij het gaat om onze opdrachtnemers, zoals een depotbank. Als uitzondering daarop geldt dat indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ter bescherming van onze gerechtvaardigde (bedrijfs-)belang of bij een wettelijke verplichting. 

In het kader van beleggingsdiensten, ook buiten Europa, zijn wij op grond van MiFiD II, anti-witwasregels of Common Reporting Standard wettelijk verplicht om transactiegegevens, inclusief uw rekening- en BSN-nummer, te delen met (fiscale) toezichthouders. Wanneer uw gegevens buiten Europa worden gedeeld, doen wij dat alleen op basis van de door Europese wetgever voorgeschreven afspraken of op basis van toestemming, zoals bijvoorbeeld bij het terugvorderen van betaalde bronbelasting.

Gebruik van cookies

Perlas maak bij het aanbieden van diensten en informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op de website mogelijk te maken, en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt die bijhouden welke pagina’s u op onze website heeft bezocht.

De cookies die op uw computer worden bewaard worden door de browser gewist wanneer ze expireren of wanneer u uw browserhistorie wist. Sessie cookies worden meteen na het sluiten van de browser gewist. Andere cookies, zoals tracking cookies, of cookies die inloggegevens bewaren, worden gewist wanneer ze de expiratiedatum bereiken. Dit kan na een paar minuten, maar ook na een paar jaar zijn. Iedere cookie heeft een naam en een expiratiedatum.

 

Overzicht van de gebruikte cookies:

functionele cookies:

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Deze worden standaard geplaatst en niet automatisch verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert.

analytische cookies:

Dit zijn cookies die Perlas in staat stellen om het websitebezoek te meten. Hiermee wordt inzicht ingewonnen over het gebruik van de website. Deze gegevens kunnen niet herleid worden naar personen.

tracking-cookies:

Dit zijn cookies die gebruikt worden om gebruikers te identificeren op een of meerdere websites. Hiermee kan inzicht worden ingewonnen over interesses van bezoekers. U dient toestemming te geven voor deze cookies, welke toestemming twaalf maanden geldig blijft.

Voor een uitgebreide beschrijving van de door Perlas gebruikte cookies, hun expiratiedatum en categorie van persoonsgegevens die door de cookies worden verzameld verwijzen wij u naar onze cookiemelding. In deze melding kunt u tevens aangeven welke cookies u wel en niet accepteert.

De afzender van cookies is Perlas, en in sommige gevallen Google, voor ad campagnes, statistieken. U heeft altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Wij willen u er attent op maken dat het uitschakelen van cookies het functioneren van de website kan beïnvloeden. Uitschakeling van cookies heeft daarnaast alleen gevolgen voor het apparaat en browser waarop u de handeling uitvoert. 

Indien u gebruik maakt van meerdere computers of browser, dan dient u deze handeling(en) te herhalen.

Als u klachten heeft over verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een mail sturen naar onze Compliance Officer of naar de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek aan ons te sturen. Daarnaast kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, die u aan andere dienstverlener(s) kunt verstrekken. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan onze Compliance Officer, te bereiken via:

Perlas B.V.
T.a.v. Compliance Officer
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen
+31 (0)20 5408 300
privacy@Perlas.nl

Omwille van uw veiligheid kan onze Compliance Officer vragen uzelf te identificeren voordat inhoudelijk op uw verzoek wordt ingegaan. Bij deze beoordeling zal Perlas uw belangen tegenover onze belangen afwegen, met inachtneming van de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft op het gebied van persoonsgegevens, of u bent het niet eens met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt er niet uit met onze Compliance Officer, dan kunt u een klacht indienen bij onze toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Perlas behoudt zich het recht voor om de Privacy Verklaring aan te passen. Wijzingen ervan zullen op de website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om onze website geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Perlas B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen
KVK- 33297966

Translate »

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten